Må vise konkrete næringsplaner før eventuell konsesjon på eiendom