Lions Norges tradisjonsrike innsamlingsaksjon, Lions Røde Fjær, finner sted 2. - 8. februar, og under årets innsamling skal 22.000 bøssebærere i aksjon over hele landet for en god oppvekst.

10.klasse tar ansvar

På Hitra skjer innsamlingen søndag 8. februar, og elevene i 10. klasse ved Fillan skole har på vegne av Lions Club Hitra sagt seg villige til å gå fra dør til dør i 25 roder for å samle penger til årets prosjekt som har fått navnet MITT VALG.

Dette er et landsomfattende barne- og ungdomsprosjektet som blant annet forebygger mobbing og rusmisbruk. Målet er å samle inn minimum 30 millioner kroner, og det er Lionsklubbene i Norge som gjennomfører aksjonen på frivillig basis.

I tillegg oppfordres Regjeringen, næringslivet, kommuner og fylkeskommuner til å bidra med gaver.

Foruten dør-til døraksjonen vil Lions Club Hitra arrangere loppemarked.

- Det skjer i Øytun på Hemnskjel kommende søndag. Vi håper på god oppslutning og et fint overskudd, sier Karl Petter Nyvold i den lokale Lions-klubben.

Hitra Lions Club har også satt i gang en bedriftstafett hvor alle pengene går til årets Røde Fjær-aksjon.

Mitt valg

MITT VALG er et undervisningsopplegg som brukes i barnehager og skoler over hele Norge. Opplegget bygger sosiale og emosjonelle ferdigheter og skaper grunnlaget for å ta gode valg. Målet er å forebygge problematferd som mobbing og rusmisbruk, samt skape et trygt og godt klassemiljø.

- MITT VALG hjelper barn og unge å fungere godt på skolen, i fritiden og gjennom livet. Barn og unge trenger solid selvfølelse og gode holdninger for å kunne ta riktige beslutninger når utfordringene står i kø og presset er stort, sier leder for Lions Røde Fjær 2015, Lise Gulbransen.

- Det er grunnleggende viktig å satse på forebyggende arbeid for barn og unge, sier Lions Røde Fjær 2015-ambassadør Cato Zahl Pedersen.

- MITT VALGs fokus på mestring er svært viktig for å bygge selvbildet til barn og unge, og jeg er glad for å kunne bidra til dette krafttaket for en god oppvekst, sier Zahl Pedersen.

Pengene som samles inn gjennom Lions Røde Fjær 2015, skal gi barnehager og skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG, og flere titalls tusen barn og unge vil nyte godt av denne innsamlingsdugnaden.