Tirsdag 23. september inviteres det til et framtidsverksted i Frøya kultur- og kompetansesenter. Invitasjon er sendt til enkeltpersoner, fagpersoner, lag og organisasjoner i kommunen.

Kommuneplanlegger Jon Birger Johnsen forteller at dette skal være et arbeidsmøte der målet er at man gjennom kombinasjonen faglig kunnskap om dagens situasjon og utviklingsrekk, lokalkunnskap og diskusjon skal skape noen bilder av hvordan man vil at Frøya skal utvikles.

- Vi vil se inn i framtida. Hvilken samfunnsutvikling vil vi ha, sier Johnsen.

Kommunens skal revidere sin samfunnsplan, og dette møtet er en del av prosessen for å få bredest mulig medvirkningsprosess.

Organisasjonene som er invitert, får stille med en person hver. Påmeldingsfristen er satt til førstkommende torsdag, og kommuneplanleggeren håper de fleste vil stille med en representant.

Når selve arbeidet med samfunnsplanen kommer i gang, legges det opp til flere folkemøter innenfor konkrete tema.