Vil gi det nye styret ro - men ber dem vurdere tomtesaken på nytt