I dagens fylkesutvalg ble det bevilget nærmere 915.000 kroner til ulike tiltak innenfor jakt, fiske og friluftsliv. Av denne potten har 100 000 kroner gått til tiltak som kommer øyregionen til gode, ifølge Lars Johan Strand Vitsø (Ap), medlem av komite for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse. Strand Vitsø forteller at det er tildelt penger til utarbeidelse av felles strategi for Hjorteviltregion 2 og 3, og tilskudd til engelsk oversettelse av kjentmannsprøven på Hitra.

- I 2016 vedtok Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet, SV, KrF og MdG å innføre en tilskuddsordning for tiltak innenfor jakt, fiske og friluftsliv. I dagens fylkesutvalg ble bevilgningene for første gang behandlet.  Dette er en gledens dag. Vi har som et klart politisk mål at flere unge skal ta del i aktiviteter knyttet til jakt, fiske og friluftsliv. Derfor er vi godt fornøyd med at så mange aktører har søkt om midler og fått innvilget søknadene sine. Vi håper dette vil bidra til enda mer aktivitet og at enda flere lag og foreninger søker midler til neste år, sier Strand Vitsø fra Hemnskjela.