Et enstemmig formannskap har vedtatt å foreslå overfor kommunestyret at Frøya kommune innstiller forhandlingene om kjøp av industriområdet på Skarpneset.

Vedtaket lyder: "Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområdet til det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet."

Siden møtet var lukket under behandlingen av denne saken, foreligger det ikke saksdokumenter og politikernes argumenter er heller ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvilken eller hvilke interessenter som eventuelt har vært i forhandlinger om etablering.

I kommunens investeringsbudsjett for 2015 ble det satt av ti millioner til tomtekjøp i dette området ved Hallaren. Det har tidlig vært uttalt at en forutsetning for at kommunen bygger det ut, er at det kommer en større næringsaktør på banen.

Tilbake i 2014 kom det fram at en aktør vurderte området til etablering av industri og kommunen forberedte anbudsrunde på prosjektering av det som kan bli ett 105 dekar stort industriområde.

- Men det blir ingen utbygging før vi har interessenter som legger beslag på så stor del av arealene at det lønner seg for kommunen. Det at noen vil ha noen få dekar, gir ikke grunnlag for å ta investeringene, sa daværende teknisk sjef Andreas Kvingedal.