Biologistudenter og forskere ombord i forskningsskipet "Gunnerus" på Frohavet har funnet en dypvannsfisk som trolig ikke er sett i Norge på lange tider.

Da de trakk trålposen kom en nebbskate opp av dypet.

- Nebbskate er en fiskeart som tilsynelatende har blitt borte. Vi fant den igjen! Nå skal vi ikke være skråsikre på når sist nebbskate (Leucoraja fullonica) ble funnet langs norskekysten, men at det kan være så mye som hundre år siden er ikke mye feil, skriver NTNU Vitenskapsmuseet i sin blogg.

Denne dypvannsfisken, som kan bli 1,2 meter lang og har en lang snute, er klassifisert som utrydningstruet. Store norske leksikon skriver riktignok at arten er vanlig i sydligere farvann og at den også finnes på dypet langs norskekysten. Og på ulike fisker-nettsteder diskuteres det om det er nebbskate man har fanget.

Men forskerne ved NTNU viser til at det ikke er rapportert om funn av denne skate-arten på over 100 år.

- Vilhelm Storm, som kartla Trondheimsfjorden på slutten av 1800-tallet, kunne fortelle at nebbskate var en av de vanligste skateartene i Trondheimsfjorden. Det samme konstaterte fiskekonservator Gustav Swenander i 1905. Begge bidro til at samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet har flere eksemplarer. Så ble det ikke rapportert om nebbskate noe mer, skriver NTNU.

Biologistudentene på feltkurs i «Marin biodiversitet» tok bilder av fisken, og konfererte med en ekspert på skater, før den ble sluppet tilbake.