På øya Hakkbuan i Ytre Kvenvær var det brudevigsel i helga. Det var Karen Schei og Erlend Ulstad som ble smidd i hymens lenker. De to har hytte på naboøya Gjøssøy og har et sterkt forhold til området.

Vikarprest Torvaldur Vidisson, brudens bror Kasper Schei på saxofon og duoen Kaja Mehl Amundsen og Per Otto Sjølie ga sammen en flott opplevelse til de 50 gjestene.

Det var skipper Arve Espeseth, med ei flott tresnekke, som skysset bruden og hennes far fra Gjøssøy til Hakkbuan. Etter vielsen skysset han så brudeparet ut i skjærene hvor de ble fotografert. Tilslutt endte den flotte brudeferden opp på Skårøy hvor feiringen fortsatte på Hitra Leirskole.

Det hører med til historien at været var perfekt for anledningen. Solen skinte fra skyfri himmel og ikke et vindpust ødela for den flotte feiringa på historisk grunn.

På Hakkbuan ble det bygd et kapell allerede på 1500-tallet, det brant ned i 1756. I 1763 ble det så bygd ei kirke på samme sted. Den ble oppført av rundtømmer, uten tårn og sakresti. Kirken hadde 80 sitteplasser. Senere ble den tilbygget med galleri. På 1800-tallet ble kirkeskipet forlenget, tårn bygget og galleriet utvidet. Etter de siste utvidelsene i 1876 hadde kirken 170 sitteplasser. I september 1934 ble den siste gudstjenesten holdt i Hakkbuan kirke. Den ble så revet og satt opp igjen på Forsnes.

I de senere årene har det blitt en tradisjon å avholde en årlig friluftsgudstjeneste på tuftene av kirka på Hakkbuan. Karen Schei og Erlend Ulstad ble viet på kirkestedet ganske nøyaktig 80 år etter at kirka ble revet.

Marit Eide Dahl

Bruden Karen Schei og hennes far Viggo Schei går i land på Hakkbuan. Bak ser vi skipper Arve Espeseth med den flotte tresnekka