- Taktikken min har vært å fjerne den største trusselen først