- Dette kommer svært godt med - vi har 50 år med forsøpling å ta igjen