Sodvin AS, tidligere HemneNett, åpner kontor i Fillan i løpet av mars. Det gjør de blant annet for å forberede seg på en mulig fiberutbygging fra Jøsnøya til Fillan.

- Vi vurderer å bygge ut fiber på Hitra, fordi vi mener hitterværingene trenger fiber og bør få fiber. I første omgang starter vi utbyggingen på Hemnskjela i februar. Når det er ferdig vil vi legge fiber frem til Jøsnøya. Derfra ser vi en mulighet for å legge fiber til Fillan. Men det er avhengig av om folk vil være med og betale. Vi må ha en brukbar kundedekning for å få til en eventuell videre utbygging, forteller Jostein Folgerø, daglig leder i Sodvin AS.

Han sier de ennå er helt i startfasen, og at det gjenstår planlegging av trasé for fiberkabelen og markedsundersøkelser.

- Vi jobber internt med å skissere løsninger, og er i dialog med entreprenører om muligheter for å se på løsninger, sier Folgerø.

Tidligere har Telenor varslet at man vil forsøke å få nok oppslutning til å kunne bygge ut fiber på Hitra. Telenor startet allerede tilbake i april i 2016 forhåndssalget av fibertilknytning til privathusholdninger i Fillan. Men hittil har ikke oppslutninga vært stor nok til at Telenor har turt å starte opp.

- Vi ønsker å starte på Fillan som vi allerede er etablert i flere utbyggingsprosjekter. Vi har jo lykkes på Frøya og det skulle jo ikke være store forskjellen på disse to plassene, uttalte John Niklas Handberg, Regional Development Manager i Telenor Norge til lokalavisa sist høst.