Sterk soloprestasjon, strafferedning og mål på overtid