1. oktober 2017 tok Pål Kleven over Frode Arntsens jobb som produksjonsdirektør i industri i Lerøy Midt. Han har siden da hatt det overordnede ansvaret for utbygginga av ny-fabrikken på Jøsnøy. Den nye fabrikken vil bli den mest automatiserte laksefabrikken i Norge. Og på selve slaktinga blir de verdensledende, mener han.

- På slaktesida er det ingen annen fabrikk i verden som er mer automatisert enn denne, forteller Kleven.

I løpet av mai skal fisk inn i fabrikken og testkjøringen begynner. Planen er å komme i gang med normal produksjon i begynnelsen av juni. Ny-fabrikken vil bli på 10.500 kvadratmeter og både slakting og foredling av fisken vil foregå her. Den nye teknologien fører til at de trenger færre produksjonsarbeidere, men flere teknikere og renholdere. Til sammen vil ny-fabrikken på Jøsnøya ha rundt 85 personer i aktivitet.

20 års fartstid i Lerøy

Kleven bor på Averøya med sin familie og er ukependler. Han har vokst opp med kvitfisknæringa og tok sin utdannelse ved fiskeriteknisk høyskole. I størstedelen av sitt arbeidsliv har han arbeidet i Hydrotech, der han var produksjonssjef på anlegget i Kristiansund.

- Jeg har jobbet 20 år i Lerøy fra før så de var ikke helt fremmed med meg. Det var vel derfor jeg havnet her, smiler Kleven.

De siste fem årene før han sa ja til jobben på Hitra, arbeidet han i Marel, som er den største leverandøren av utstyr i Lerøys fabrikk på Jøsnøya. Kleven var derfor godt kjent med prosjektet fra leverandørsida før han startet i oktober.

- Jeg savnet å jobbe med produksjon og produksjonsmiljøet så når sjansen bød seg var det vanskelig å si nei til jobben, sier Kleven.

Bygger kapasitet for framtida

Oppdrett og havbruk er næringer i vekst så derfor er det større kapasitet på anlegget på Jøsnøya enn de har råstoff til i de neste par årene. Et av målene til Kleven er å på sikt øke produksjonen. Når fabrikken er ferdigstilt er det andre utfordringer som står for tur.

- Det vil bli veldig viktig å lære opp produksjonsmedarbeiderne til å bruke den nye teknologien. Det vil bli en stor overgang for de som er vant til en manuell jobb, mener Kleven.

Det har vært spennende å være med på et så stort prosjekt, men Kleven legger ikke skjul på at det skal bli godt å bli ferdig.

- Det har vært mye jobb, og vi er veldig godt forøyd med at vi har greid å holde tidsplanen hele veien, sier han.