Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2017 var bidraget til Norges brutto nasjonalprodukt på 93,8 milliarder kroner, viser foreløpige tall fra Sintef.- Det er stadig flere som peker på sjømat som en av de viktigste næringene for landet vårt. Fiskeri, havbruk og økt verdiskaping fra havet seiler opp som en av de få næringene som har potensial til å fylle gapet etter olje og gass i fremtiden, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.Denne uka samler organisasjonen rekordmange deltakere fra næringa i Ålesund. Nærmere 400 er påmeldt til onsdagens store konferanse, og i forkant og etterkant gjennomfører organisasjonen bransjemøter og generalforsamling. Sentrale politikere og representanter fra forvaltningen kommer også.Den store deltakelsen er et utrykk for at fiskeri, havbruk og den voksende leverandørsektoren blir stadig viktigere for landet, mener Ystmark. Han sier at nettopp fremtiden for næringen blir hovedtema i Ålesund. - For det er svært viktig at vi som næring sørger for også samfunnet ser hvilken retning vi går i. Vi er opptatt av at flere forstår og deler vårt ønske om å bidra til vekst og utvikling for hele landet, sier Ystmark.Sjømatnæringen sørger for stor aktivitet også i annet næringsliv. De foreløpige tallene fra Sintef viser at om lag 62 milliarder kroner kommer fra primærleddene i næringen, mens bidraget fra tilknyttet næringsliv, det vil si ringvirkningene, utgjør 31,9 milliarder kroner.Tallene viser også at sysselsettingen er stabil på et høyt nivå. Sjømatnæringen inkludert ringvirkninger i annet næringsliv står nå for 58.000 årsverk. Over 30.000 av disse kommer i andre deler av næringslivet, noe som betyr at for hvert årsverk i primærleddene gir det en sysselsetting på 1,1 årsverk i annet næringsliv.