Nabeita oppvekstsenter laget en skoleuke med tema laks for tre år siden, og tidlig i mai gjennomførte vi «Laksefestival» for andre gang. Temadagene foregikk de tre skoledagene før Kr. Himmelfartsdag. Målet for disse skoledagene var/ Vi gjør dette arbeidet for at:

* Alle barn skal ha kjennskap til hvilke bedrifter vi har i nærområdet og hvilket arbeid som faktisk gjøres der (jmf. Rammeplan og Kunnskapsløftet).

* Vi ønsker også at elevene skal få et innblikk i hvordan de ulike bedriftene er avhengige av hverandre, og hvilke jobbmuligheter de har her på Frøya.

* Hvilke typer utdannelser har næringen, og gjensidig avhengige bedrifter, behov for? (biologer, It-folk, regnskap, logistikk osv., osv.)

* Kunnskap om flere bedrifter som har direkte tilknytning til næringen, er gjensidig avhengige av hverandre, slike som BEWI, Aqualine, Åkerblå, Frøy rederi og Nutrimar

* Vi ønsker fremheve og bygge god status rundt å jobbe innen næringen

* Kjennskap og kunnskap om sammenhengen mellom ei næring som drifter godt med gode inntekter og høy skatteinngang, gir kommunen mulighet til f.eks å investere i nettbrett og pc-er til alle elever

* En annen viktig bonus er at vi får trent elevene i å være gjester i en bedrift og at elevene møter andre elevgrupper og førskolebarn i skolearbeid enn det de gjør til vanlig (aldersblanding)

Nabeita oppvekstsenter opplevde stor velvilje fra alle bedriftene vi tok kontakt med når det gjaldt å ta elevene skikkelig imot. Flere hadde forberedt opplegg der elevene lærte gjennom å prøve ut selv, i tillegg til ren informasjon og foredrag. Det var flere som strakk seg langt for at de skulle få til best mulig for elevene. F.eks fikk en av båtene til Frøy hasteoppdrag kvelden før de skulle ta imot elever, men på kort varsel ble det ordnet med besøk på en annen båt. SalMar sponset 10 kg laks slik at flere klasser kunne gjøre ei økt mat og helse i løpet av uka.

Mange hadde også gibortgaver til elevene. Vi voksne så stolte og glade elever med ulike gensere, t-skjorter, linjaler, bøff, og annet samt is og drops og andre godsaker i magen etter at de hadde gjennomført besøket/oppdraget. Mange av barna ved oppvekstsenteret har foreldre eller andre i sitt nettverk som jobber de stedene vi var. Vi erfarte at de syns det var fint å vise vennene sine arbeidsplassen de jobber på.

På Nutrimar hadde de forberedt slik at elevene fikk være med å fremstille lakseolje selv. På SalMar var det ordnet med foredrag, tilpasset aldersgruppen, om hele konsernet. Vi fikk omvisning på Innovamar, og gruppeoppgaver der vi lærte både om str på fóret til leppefisken og til laksen, hva ei buklist på laksen er, hvordan ulike typer bakterier ser ut og mye annet.

På brønnbåten Sør-Dyrøy var det begreper som bysse, mess, kahytt og styrhus å lære, og masse matematikk! Hvor stort er egentlig et lasterom på en slik båt? Hvor mange fisk er det plass til?

Åkerblå hadde med en modell av ulike typer mærer med forankring, og lærte oss om behovet for oseanografer, biologer, teknikere og andre fag bedriftens ansatte har for å gjøre de oppgavene de gjør. Foredraget hadde en avsluttende praktisk del. Elevene var med å målte bakterieinnholdet i do, og på dørhåndtaket inn til toalettene på skolen. Det var mange som ble klar over nødvendigheten av enda bedre håndhygiene!

Hos Måsøval fiskeoppdrett fikk alle gå helt rundt på ei mære, og de fikk se inne på basen hvordan fóring og annet som har med fiskehelsen å gjøre ble overvåket.

På Bewi ble vi tatt med gjennom hele produksjonen, og helt ut på kaikanten der vi så på fraktebåten som klarer like mye last som flere trailere samtidig.

På Aqualine lærte elevene om størrelse og tyngde på mærene, og mer generelt om de behovene bedrifter server oppdrettsnæringen med.

Fjæreekskursjonen ga enda mer kunnskap om hva som lever der, hva vi kan spise av det, og hva vi kan utnytte enda mer.

Hele oppvekstsenteret vektlegger kunnskap om det lokale, og hva vi aktivt kan gjøre for å forbedre miljøet. Alle har vært aktive med avfallsrydding i naturen i vår, og lært om hvor viktig det er for livet i havet at vi omgir oss med et så rent hav som mulig. Vi har hatt besøk av både Hamos og Mausund feltstasjon, vært på utstilling gjennom denne Miljøuka, og på mandag som kommer er vi invitert til Titran for å rydde der.

Elisabeth Antonsen Dyrø, Randi Sagøy, Roar Laingen og Rune Hoff hadde forberedt innholdet for oss alle disse dagene.

Det blir ganske sikkert ny Laksefestival om tre år!

Nabeita oppvekstsenter