Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Feil på bunkringsanlegget