Åpner sykehjemmet for besøkende igjen på visse vilkår