Vil ansette en person dedikert til bredbåndsutbygging

foto