Vil ansette en person dedikert til bredbåndsutbygging