"At vei’n vart kort e no slætt itj så rart, når Snillfjord’n itj e der nå meir"