Til stede under jubileumsmiddagen på Hotell Frøya var blant andre Janicke Vatn, som var en av tre som hadde en Humanistisk konfirmasjon i 1988. Det var den første konfirmasjonen Human-Etisk Forbund på Frøya og Hitra holdt. Lederen i hovedstyret i Human-Etisk forbund, Tom Hedalen og fylkesleder Torun Hegre hadde også tatt turen.

Gunhild Riiber, leder for Human-Etisk Forbund sitt Konfirmasjonsutvalg på Frøya og Hitra, overrakte Tom Hedalen bildet ”Glede” laget av den lokale kunstneren Astrid Reppe. Bildet viser en villsaubukk.

- Jeg synes dere gjør en utrolig god jobb. Dere utvikler dere og tar på dere nye oppgaver, sier Hedalen til jubilantene.

Gunhild Riiber, leder for Human-Etisk Forbund sitt Konfirmasjonsutvalg på Frøya og Hitra, overrakte Tom Hedalen bildet ”Glede”

Tidligere på dagen hadde det vært konfirmasjon. 16 ungdommer fra Frøya og Hitra valgte en humanistisk konfirmasjon i år.

- Rundt 20 prosent av de som konfirmerer på Frøya og Hitra seg velger en humanistisk konfirmasjon, forteller Riiber.

Tilbyr alternativ til kirkelige seremonier

Samme dag ble også den første protokollførte navnefesten holdt.

- Humanisme handler om at man tror på mennesket istedenfor å tro på religion og overnaturlige krefter. Humanismen er et livssyn som setter menneskers evne i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet, forteller styreleder i Human-Etisk Forbund Frøya og Hitra lokallag, Tom André Karlstad.

- Flere og flere velger å melder seg ut av Den norske kirke, og de siste fire årene har det vært over 90 000 utmeldinger. Da er det viktig å kunne tilby et alternativ til de kirkelige seremoniene ved livets store hendelser. Vi ønsker at folk skal få ta egne valg når det gjelder dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd, men da er det viktig at de har gode alternativer å velge i. Slik er det dessverre ikke ennå, sier Karlstad.

Styreleder i Human-Etisk Forbund Frøya og Hitra lokallag, Tom André Karlstad

Utgifter

Karlstad peker også på at mange kommuner ikke har livssynsnøytrale seremonier.

- Og der det finnes profiterer ofte de enkelte kommunene på leie av lokalene. Dette påfører mennesker store utgifter ved for eksempel konfirmasjon eller gravferd.  Human-Etisk forbund jobber for at alle skal ha et valg når det kommer til livets viktigste hendelser uten at økonomien skal være tungen på vektskålen, sier Karlstad.

- I dag koster dessverre Humanistisk konfirmasjon mer enn en kirkelig på grunn av dette. I tillegg er det utelukkende frivillige mennesker som organiserer Humanistiske seremonier. Ingen får betalt, og slike seremonier kan kun skje på grunn av idealistiske mennesker som bruker fritiden sin for at andre skal for at andre skal få konfirmere, gifte seg eller bli begravet utenfor den Norske Kirke, sier han.

Kurslederne Rezi Sandvik og Eskil Sandvik Foto: Human-Etisk forbund
Frode Jektvik fra Hitra kulturskole spilte Foto: Human-Etisk forbund