De to partene har tidligere hatt uformelt samarbeid. Nå har de inngått en formell avtale om et fast samarbeid for å gi elever bedre og tilpasset opplæring.

Både daglig leder ved DalPro, Edvard Ulvan og assisterende rektor ved Guri Kunna videregående skole – skolested Hitra, Sigbjørn Glørstad, er begge svært fornøyde med avtalen som gjelder begge skolestedene.

Partnerskapsavtalen er undertegnet, og Edvard Ulvan (t.v.) og Sigbjørn Glørstad kan gratulere hverandre.

Tilpasset opplæring

- Dette er en begivenhet, fastslår de to som begge har store forventninger til samarbeidet.

Glørstad forklarer:

- Vi har mange elever og flere av disse har naturligvis behov for tilpasset opplæring. Da er det fint å spille på lag med DalPro som har bredt tilbud, sier viserektoren.

Ulvan er enig.

- Vi kan bidra med mye, og kan bl.a. bistå med utdanning og valg av yrker. For mange blir skolen for teoretisk. Her kan de få praktiske gjøremål, noe som er et stort pluss for mange. Dette vil også minske risikoen for at elever går leie og avslutter skolen, mener Ulvan.

Yrkeslivstema tema i virksomhetsplaner

Samarbeidet skal konkretisere arbeids- og yrkeslivstema i lære- og virksomhetsplaner i skolen. Målsettingen er å gi elevene forståelse for yrkeslivets rolle som verdiskaper i samfunnet, og gi bedre grunnlag for realistiske valg av yrke og utdanning.

Samarbeidsformer kan være praksisutprøving for elever med spesielle behov, tilrettelagt opplæring samt utprøving av ulike yrker med tanke på lærekandidatløp.

Partene er også enige om ha jevnlige møter for fortløpende å kunne tilpasse samarbeidet.

- Nå gjelder det å holde avtalen levende, oppsummerer Sigbjørn Glørstad og Edvard Ulvan som begge har stor tro på dette samarbeidet.

Stortrives

Kristine Bogevik Nikolaisen (19) har gjennom samarbeidet fått tilpasset opplæring på DalPro.

Og hun stortrives. Sammen med Marion Øien er hun på plass hver tirsdag hvor de får være med på en rekke gjøremål.

Den dagen lokalavisa er innom, har de gjort klar kaffe, frukt og kjeks til de andre kommer. I tillegg har det blitt både matlaging og tegning sammen med fagansvarlig Janne Sirivik.

Dette tilbyr DalPro elevene

Større innsikt

Målet er å gi elevene større innsikt i arbeids- og yrkeslivet samt bedre grunnlaget for å gjøre de riktige yrkesvalgene

Valg av riktig yrke

- Praksisutprøving av skoleelever fra vgs: For mange blir skolen for teoretisk og øker risikoen for dropouts

- Lærekandidatløp: Gi elevene en delkompetanse for å gjøre dem mest mulig attraktive for næringslivet

- Yrkesfaglig fordypning

- Prosjektarbeid for vgs-elever

- Lærerhospitering

- Fag- og evalueringsmøter

Varierte utdanningsarenaer

Teknikk og industriell

produksjon og Byggfag:

- Snekkerverksted: sengbunner og hagemøbler

- Bygging og reparasjon av  diverse installasjoner i tre

- Vedproduksjon

- Vedlikehold av maskiner og utstyr

- Vaktmesteroppdrag

- Gelice-produksjon (automasjon)

Naturbruk:

- Behandling av planter, trær, grøntarealer

- Eget hjorteoppdrett og villsauhold

- Foring og behandling av dyr

Restaurant- og matfag:

- Eget slakteri

- Egen gårdsmatproduksjon

- Egen kantine under utarbeiding

- Matlaging og servering av besøkende (leirskole og turister)

Helse- og oppvekstfag:

- Trivselstiltaket

- Aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Service og samferdsel

- Transport av klær, dyr og mat

- Markedsføring og salg av DalPros produkter

- Kundebehandling

- Produktutvikling

- Merkantilt arbeid

- Reklame, inkl. bruk av  Facebook og hjemmesider

Renholdsoperatør:

- Eget vaskeri

- Renhold av egne lokaler