- Ja, vi får mange henvendelser om skader på biler og om dårlig veistandard akkurat her.

Det svarer overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen på spørsmål fra Hitra-Frøya. Lokalavisa har i det siste fått flere henvendelser fra bilister om anleggsområdet ved Melvatnet i Snillfjord med spørsmål om vi kan sjekke når det blir bedre. Her tas det for tida ut store steinmasser som brukes til å bygge ny vei forbi Krokstadøra. Passasjen der bilistene kjører, er blitt både smal og svært hullete som følge av anleggsarbeidet. Og enkelte bilister forteller også at de har opplevd å få skadet bilutstyr etter å ha kjørt nedi hullene i asfalten.

Den samme historien mottar også veivesenets folk, bekrefter Rødal.

- Mange telefoner

- Vi har fått mange henvendelser, både via veitrafikksentralen og direkte til meg, om mangelfullt vedlikehold i anleggsområdet. Det er blitt veldig mange telefoner, sier Rødal.

- Hva slags henvendelser er dette?

- De forteller om skader på bilene, på felger, om punkteringer og generell ergrelse over veistandarden. Og det har jeg stor forståelse for at de gjør. Nå er det store skader i asfaltdekket som følge av håndtering av stein i anleggsområdet, sier Rødal og legger til at han har tatt opp sitausjonen med anleggskontoret på Krokstadøra flere ganger den siste måneden.

Reparerer innen helga

Byggeleder Hlynur Gudmundsson i Statens vegvesen sier til lokalavisa at de er klar over problemet og har en god dialog med entreprenøren i området.

- Vi i veivesenet kjører denne veien mange ganger om dagen og er godt kjent med tilstanden. Vi hadde møte med entreprenøren i går (tirsdag) og har en god dialog med dem om å reparere de verste hullene som er der nå. Man forsøker å reparere hull underveis, men tar en ny runde nå før helga. Fra fredag blir det to ukers stans i anleggsarbeidet her, og de skal prøve å forlate området sånn noenlunde kjørbart, sier Gudmundsson.

Byggelederen sier arbeidet langs Melvatnet vil pågå i lang tid ennå. Han anslår at rundt 100.000 kubikkmeter stein er hentet ut.

- Det er en god stund til man er ferdig her. Man skal ta ut resten av steinen. Så må vi få et klarsignal fra fylkeskommunen om å få ferdigstille veien, sier Gudmundsson.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no