Trondheimsordfører Rita Ottervik var tidlig aktiv i politikken. På grunn av mye reising og møteaktivitet ble fraværet for høyt. Det høye fraværet var årsaken til at Rita pakket kofferten og dro til Trondheim for å ta siste året på videregående.

- Etter at jeg flyttet har jeg jobbet både i Oslo og Trondheim, samt vært politisk aktiv, spesielt i Trondheim. Jeg er nå inne i min fjerde periode som ordfører i Trondheim, men før det jobbet jeg i Norges Handikapforbund i Sør-Trøndelag, sier Rita Ottervik.

Gode minner fra Kvenvær

Barneårene på Kvenvær har gitt Rita mange gode minner. Håndball i Vest-Hitra idrettslag og korpset på Helsøysund skole er noe hun vil trekke frem.

- Det var mange trivelige engasjerte lærere på skolen, og bygda hadde utrolig mye dugnadsånd og fellesskap. I voksen alder er turer ut på sjøen og ikke minst krabbekoking på brygga en finværsdag noe av de triveligste minnene fra Hitra.

Følger med

Hvordan følger du med på det som skjer i øyregionen?

- Jeg følger litt med gjennom lokalavisen Hitra•Frøya som leses innimellom. I tillegg samarbeider Trondheim kommune med Hitra og Frøya kommuner, og gjennom dette er jeg godt oppdatert på både nærings- og samfunnsutvikling.

Som ordfører i en av Norges største byer er hun svært travelt opptatt, så det blir lite tid til å besøke hjemlige trakter. Det er i feriene hun har tid nok til å besøke Hitra. Men om det er møteaktivitet som bringer Rita til øyene forsøker hun alltid å sette av tid til å besøke de hjemme.

Savner far, og småsei

Hva er det du savner med øyregionen?

- Foruten min far, er det å kunne dra på sjøen for å fiske småsei. Det jeg derimot ikke savner er den lange mørke vinteren med dårlig føre på veiene og lite snø.

Hva skal til for at du flytter hjem igjen?

- Jeg har blitt byjente som trives med naboer utenfor kjøkkenvinduet, og kort vei til opplevelser og muligheter i hverdagen. Så for meg blir det nok å dra til Hitra for å oppleve gode feriedager og besøk hos familie og venner.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no