Miljødirektoratet har bevilget 2.800.000 kroner fra tilskuddsordningen mot marin forsøpling til Eider AS. Eider AS er en videreføring av Mausund Feltstasjon for deres prosjekt med opprydning av marin forsøpling i områdene Hitra og Frøya.

- Rapporten som vi vil motta fra Eider AS skal vi bruke til å kontrollere at pengene har blitt benyttet i samsvar med tilsagnet, sier Hilde Valved, seniorrådgiver i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Som lokalavisa Hitra-Frøya har vist gjennom en rekke reportasjer og artikler, er det enorme mengder søppel som profesjonelle og frivillige har plukket på og ved Mausund de siste ukene. Likevel anslår de selv at det børe er en forsvinnende liten brøkdel av det plastavfallet som finnes i naturen, som foreløpig er tatt hånd om.

- Det er Hamos Forvaltning IKS som skal håndtere mesteparten av avfallet Eider AS samler inn, forteller Valved.

- Er det egentlig noe vits i at en liten gruppe mennesker drar ut i lettbåt fra øya Mausund for å samle inn plast?

- All rydding er viktig, om det er mange frivilling som rydder litt hver, eller større organisasjoner som arrangerer rydding i stort omfang. Som med all annen forurensing er det viktigst å begrense at marin forsøpling oppstår. Likevel er det også nødvendig å rydde noe av den marine forsøplingen som allerede finnes. Det finnes ingen gode systemer for å samle opp mikroplast. Her er det viktig å forebygge at mikroplast oppstår, svarer hun.

Hilde Valved