– Hele næringen må brette opp ermene, følge etter og ta seg selv litt i nakken. Fiskevelferden er nødt til å forbedres. Få bukt med lus og få bukt dødelighet. Rett og slett drive mer bærekraftig.

Slik avsluttet statssekretær Roy Angelvik(Frp) sitt innlegg under Mattilsynet sitt åpne dyrevelferdsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld, i følge ilaks.no.

Må spille på lag med Mattilsynet

Her trakk han fram aktører som gikk foran, blant andre Blom Fiskeoppdrett og Vest Aqua Base, eller som han enkelt sa det: – Det er noen som har skjønt det.

Han ba næringen gå sammen for å forbedre omdømmet og skape et bedre sluttprodukt.

– Bilder av laks med lus eller pd får ikke folk til å springe i butikkene å handle fisk. Heller ikke bilder av avmagret rensefisk og nyhetsoppslag om masseutslakt og dødelighet, sa Angelvik.

Han oppfordret samtidig oppdrettsnæringen til å spille på lag med Mattilsynet, og roset tilsynet for å ha skjerpet kontrollen med lakselus.

– Det er kanskje farlig å si det siden jeg er politiker og ikke oppdretter, men jeg sier det likevel. Hadde jeg vært oppdretter så ville jeg brukt Mattilsynet mye, mye mer aktivt.

Han la til at oppdrettere burde bli flinkere på å være på forskudd enn på etterskudd i arbeidet med fiskevelferd.

Snakket om regjeringens innsats

Angelvik benyttet også anledningen til å trekke frem hvilke tiltak regjeringen hadde gjort de siste årene; mer penger til næringsrettet forskning og innovasjon, oppdatering av regelverket for rensefisk, ny PD-forskrift og dyrepoliti. Spesielt rensefisken ble trukket fram.

– Jeg leser og hører om mesteparten av rensefisken dør før den har gjort jobben sin. Den har ikke spist en eneste lus. Det er sløsing, det er faktisk uetisk. Det er veldig dårlig fiskehelse og dårlig fiskevelferd. Sånn kan vi ikke ha det, sa Angelvik.

– De som har finner har ikke noen fagforening eller organisasjon som snakker på vegne av seg.

Han manet også til åpenhet.

– Ikke stikk hodet i sanden når det stormer. Bygger integritet og tillit nettopp ved å være åpen og ærlig også om det som ikke er like godt.