Fv. 341 gjennom Børøysundet er en av veiene på Hitra uten asfaltdekke. Asfalten stopper der veien ned til Lerøy Midt begynner. De siste årene har flere flyttet til Børøysundet og trafikken har økt betraktelig.

- Veien er for dårlig slik den er i dag, sier Rigmor Tingstrøm, som bor i Børøysundet og bruker veien daglig. Dette er Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens veivesen, helt enig i. Han legger til at i et langtidsperspektiv vil det lønne seg å asfaltere veien. Dette perspektivet anslår han at ligger på over 15 år.

- Det er ikke bare å asfaltere strekningen, vi må forsterke veien før det blir lagt asfalt. Per i dag har vi ikke pengene for å dekke den kostnaden, sier Rødal.

Stor slitasje på bilene

Bilene tar skade av å kjøre på veien fordi sanden de legger på blander seg med vann og skaper gjørme. Denne gjørmen setter seg i bremsetromlene, noe som gjør at bremseklosser og skiver slites mye fortere. Med de store hullene i veien er det fare for at hjulopphenget blir skadet. Du får stor slitasje på bolter, gummiforinger og støtdempere, noe som fører til at disse må skiftes mye oftere.

Midlertidige løsninger

Veivesenets løsning på problemet er å skrape veiene og legge på ny grus. Dette er en midlertidig løsning fordi veiene raskt blir like dårlige igjen. Rigmor Tingstrøm har selv erfart å få bilen ødelagt av de dårlige veiene.

- Et år var det et hull på som var rundt en halvmeter dypt og man måtte manøvrere seg rundt. Jeg traff hullet og det ble en kostbar affære, forteller Tingstrøm. Hun mener mye ville vært gjort ved å utbedre den første delen av veien, fra Hestvika-krysset og en kilometer videre mot boligfeltet i Børøysundet.

Politikernes ansvar

Det er de lokale politikerne sitt ansvar å påvirke fylkeskommunen til å bevilge penger til opprusting av veistrekningene på Hitra og Frøya.

- For 10 år siden var politikerne meget dyktige til å skaffe penger, men det har stagnert de siste årene, påpeker Rødal. Rådet fra Rødal er å spyle dekkene ofte og vaske bilen godt.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no

Rigmor Tingstrøm mener mye ville vært gjort ved å utbedre den første delen av veien, fra Hestvika-krysset og en kilometer videre mot boligfeltet i Børøysundet.