I en høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementet går Hitra kommune i mot forslaget om fastlegers rett til å reservere seg mot aborthenvisninger.

Hitra kommunestyre mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst, og ber derfor om at Helse og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Hitra kommunestyre har oppsummert sin høringsuttalelse i følgende punkter:

1. Hitra kommunestyre er ikke enig i at fastleger av samvittighetsgrunner skal gis anledning til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

2. Hitra kommunestyre mener alle kvinner skal ha like rettigheter til å få nødvendig helsehjelp hos sin fastlege uansett hvor du bor i landet, og uansett hvem du er.

3. Hitra kommunestyre mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og Hitra kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for reservasjonsrett mot henvisning til abort.