- Noen av de beste minner jeg har som idrettsutøver, har jeg fra Island games, sier Jörgen Pettersson som er styreleder for International Island Games Association (IIGA) . Han syns det er viktig at Hitra og Frøya er med på øylekene både for å konkurrere med internasjonale lag og skape nye vennskap og lære om andre kulturer.

Fredag for en uke tilbake ankom den øverste ledelsen i International Island Games Association (IIGA) Frøya og Hitra.

På programmet star bedriftsbesøk i øyregionen, omvisning på idrettsarenaer og lokale bygg og steder.

- Vi er imponerte over det vi har sett så langt. Det er flotte haller og baner dere har, og det kulturhuset på Frøya er jo fantastisk, sier leder i IIGA-komiteen Jörgen Pettersson fra Åland. Han har selv konkurrert i wolleyball og forteller at han har hatt god kontakt med Hitra og Frøya gjennom mange år med deltagelse i IGA.

Pettersson sier at Hitra og Frøya er like viktige deltagere av øylekene for komiteen som de større øyene.

- Vi syns det er veldig flott å ha med Hitra og Frøya. De betyr mye for øyeleken og bidrar positivt til den sosiale stemningen. Det er viktig for de unge å komme ut i verden og se at den ikke er så farlig. Spesielt tenker vi at denne deltagelsen er viktig for Hitra og Frøya som til de grader driver med eksport og har mye kontakt med verden rundt seg.

Han forteller at Hitra og Frøya er for små til selv å arrangere øylekene.

- Så realistisk må vi være. Det er så vidt Jersey klarer det som har 100.000 innbyggere. Det kreves mange arenaer og ikke minst overnattingsmuligheter og andre fasiliteter. Men det er ikke alltid viktig å være arrangører selv. Man kan bidra mye for det.

Som et vinter-OL

Når øylekene arrangeres for sekstende gang på Jersey i sommer deltar 3000 utøvere fra 24 øyer rundt omkring i verden.

- Vi er som et lite vinter-OL. Folk som aldri har vært med på dette, ville vært overraska over hvor stort og hvor profesjonelt dette arrangementet er. Vi er veldig stolte av dette, og syns det er flott at så mange gamle idrettsutøvere deltar for å få dette på plass år etter år. Vi har svømmere med OL-medaljer og løpere som har vært med i OL. Da vi starta for 20 år siden, kunne vi aldri ha drømt om dette, sier Pettersson.

Selv om de fleste medlemsøyer har rundt ti ganger så mange innbyggere som Hitra og Frøya, er ikke våre de minste av deltagerøyene.

- Hitra og Frøya er størst av de minste kan man si. Men det er flere som er mindre enn dere.

Besøket fra komiteen kom i stand etter direkte invitasjon, forteller leder i IGA Hitra, Sven Amund Fjeldvær.

- Som første øyer fikk vi presentere Hitra og Frøya under generalforsamlinga på Bermuda. Den presentasjonen ble veldig godt mottatt. De likte nok det de så, for da vi inviterte executive comittee hit til oss, takket de ja, forteller Fjeldvær.

Viktig med mål

- Det er flott at de bryr seg om oss, og viser interesse for oss som er små i denne sammenhengen. Vi har ikke mye å skjemmes over når det gjelder treningsarenaer på Hitra og Frøya, og det er morsomt å få vise frem disse, sier Sven Amund Fjeldvær som er leder i den lokale komiteen for øylekene på Hitra.

Han syns det er flott at ungdom på Hitra og Frøya får denne muligheten til å delta på dette arrangementet.

- Vi blir nok aldri de som vinner mest gullmedaljer, det er forskjell på et lag fra Frøya og et fra Bermuda. Men det betyr mye for utøverne å være med på dette. De treffer mye folk, får muligheten til å lære om nye kulturer og snakke engelsk. De jeg har snakka med er stolte av å ha vært med på Island Games, sier Sven Amund Fjeldvær.

- Jeg er glad for at det finnes en vilje også politisk til at Hitra og Frøya er med på Øylekene. Dette er viktig for utøverne. Det er viktig å gi ungdom en visjon og et tydelig mål å strebe etter. Har man sånne mål, er det lettere å komme seg på trening hver dag, avslutter Jörgen Pettersson..

På gjestelista står Jörgen Pettersson (styreleder i IIGA), Åland, James Johnston, Shetland, Bob McGinnigle, Jersey, Anu Vares, Saaremaa, Paul Scope, Bermuda, Solvi Hansen, Færøyene, Carl Clinton, Jersey, Gill Christian, Isle of Man, Andy Varnom, Isle of Man, Steve Camm (Nat West), Jerry Whitsey (NatWest) og Phil Austin, Jersey.

Medlemmene i de internasjonale øylekene fikk en frisk opplevelse på trøndelagskysten.