Lena Reppen sammen med Daimante Foto: Trond Hammervik

– Vi bader ungene i ord

I barnehagen på Nordskaget er man ekstra opptatt av ord og språk.