Etter valget kan det bli endringer i hvordan hitterpolitikerne skal jobbe

foto