Betongen fløt utover veien - tar beslag i trommel og bil