- Det er ikke bare å ta inn så mange folk. De skal integreres og mange andre forhold må på plass. Norge gir 25 ganger så mye som EU i forhold til innbyggere, så det er en illusjon å si at vi ikke gjør nok, sa Skare.

- Vi har et vedtak på at vi skal ta imot folk, så det er ikke noe problem. 20 stykker er mye å finne hus til, men det skal vi få til. Vi er meget bra på integrering her, så det skal nok gå bra, sier Lars Peder Hammerstad (Sp Hitra)

- På Frøya har vi tatt i mot 900 arbeidsinnvandrere, så vi skal klare noen flyktninger også, sa Knut Arne Strømøy (Sp Frøya).

- Vi bør ikke ta inn mengder med folk. Det bør stilles krav til de som kommer. Men jeg synes at det er flott med arbeidsinnvandring, sa Skare.

- Det er snakk om 8000, så 12.000 og så 16.000. Ennå har vi ikke fått de som allerede er i landet ut fra mottak. Hvordan skal de stille i denne køen nå? Det er veldig lett å bare si at man skal ta i mot, men man må ha en plan med det man gjør, understreket Skare.

- Jeg vil dra fram grendene som et flott eksempel på hvordan folk blir integrert, sa Arent Fiske (KrF).