Krokstadøra oppvekstsenter arrangerte tirsdag "Vennedag" for alle elevene pluss skolestarterne på Hemnskjela, Ven og Krokstadøra oppvekstsentra i Snillfjord.

Dagen startet med samling i gymsalen på Aa skole der rektor ønsket velkommen og fortalte litt om Partnerskap mot mobbing og fokus på både voksne og barn sitt ansvar for å bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø.

- Deretter hadde vi Kulturkvart, der elever fra alle oppvekstsentra  opptrådte med flotte innslag, forteller rekot ved Krokstadøra oppvekstsenter, Vigdis Vuttudal.

7. klassen på Krokstadøra har fått opplæring i «Eleven som arrangør» i regi av Den Kulturelle Skolesekken, og ledet denne seansen.

Etter en pause var det klart for avduking av VENNEBENKEN, som arbeidslivsfaggruppa i 10.klasse hadde laget. Dette var det elevrådet i barneskolen som stod for.

Så fortsatte elevene med sang og dans i skolegården. 8.klassen var forsangere på «Stopp, ikke mobb» og 5.-7. klassene fra Ven og Krokstadøra ledet «BliMe»-dansen før det ble matpause.

Etter mat ble det Kick Off for Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse «Hopp for hjertet». Her hoppet store og små sammen over hele skolegården.

Elever fra 8. og 9. klasse ledet så en aktivitetsløype med 5 ulike poster, der alle var delt i grupper på tvers av oppvekstsenter og alder.

Dagen ble avsluttet med frileik, der voksne og barn var sammen på uteområdet. Det var også utdeling av skolesekker til skolestarterne på Ven og Krokstadøra. Hemnskjela hadde en del sykdomsfrafall, så de vil sørge for at skolestarterne sine får sekkene sine ved en senere anledning.

- Takk til alle som var sammen med oss og skapte en flott Vennedag. Dette var et vellykket arrangement som vi ønsker å gjennomføre flere ganger, forteller Vigdis Vuttudal.