Seaweed Energy Solutions (SES) har tareoppdrettslokalitet på Taraskjæret utenfor Sistranda. Her har selskapet opplevd en del uheldige omstendigheter.

Utgangspunktet er at det er risiko forbundet ved å kjøre for nærme pilotanlegg for taredyrking

- Konsesjonen og anlegget har blitt vesentlig utvidet det siste året, fra 10 ha til 32 ha, og dette er nå en produksjonslokalitet der det er mye tauverk som ligger like under, eller i, overflaten, forklarer utviklingsdirektør Svein Jarle Midtøy i Biotrål/SES.

[M1]

Fisking og ferdsel i selve anlegget er forbudt. Og det er forbundet stor fare ved ferdsel innenfor markeringsbøyene, både for anlegg og fartøy, påpeker Midtøy.

– For egen sikkerhet oppfordrer vi derfor alle å holde god avstand og vise respekt for lokalitetene på like linje med annen akvakultur, sier Svein Jarle Midtøy.