TrønderEnergi opplyser at det har oppstått en feil i strømforsyningen på Hitra. Dette gjelder på strekningen Andersskog - Vågen på sør-Hitra.

Tidligere i dag var 212 kunder berørt av feilen. Tallet er nå nede i 130.

TrønderEnergi arbeider for å finne feilen. Har du informasjon om mulig feilårsak, kan du ringe 07250