Stat og kommuner har begynt å sende brev digitalt, og spør om du klar til å motta digital post?

Du kan velge postkasse på velgdigitalpostkasse.no

- Digital postkasse er enkelt, sikkert og gratis. Du får tilgang til posten når du trenger den, om du er på hytta eller på bussen. Tar du i bruk digital postkasse sparer du miljøet og det offentlige frigjør ressurser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

40 millioner brev

I gjennomsnitt mottar innbyggerne i snitt åtte brev i året fra det offentlige. Dette utgjør 40 millioner brev eller papir nok til å dekke et område på størrelse med Grønland.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har beregnet at det offentlige kan spare minst 400 millioner kroner hvert år på å sende alle brev digitalt. I tillegg kommer administrasjonsutgifter knyttet til pakking og utsendelse.

Regjeringen vil at det offentlige skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Regelverket er endret, en løsning for digitalpost er på plass og 80 kommuner og statlige virksomheter har begynt å sende post digitalt. 700.000 innbyggere har valgt digital postkasse og mottar post fra det offentlige digitalt.

Nå skal en offentlig informasjonskampanje bidra til at flere innbyggere blir kjent med og tar i bruk løsningen for offentlig digital post.