Frøya er av ministeren gitt et ekstra ansvar for "Årets fugl"