- Vi har nå erfart at dette ikke behøver å være spesielt smart