Veivesenet er skeptiske til spesiell statue i rundkjøringa

foto