Mange viser interesse for kunsten som skapes i det tidligere fjøset