- Men hvis han er i et forhold, kan jeg slippe ham ut av tankene