-Første smell gikk helt etter plana, med lite steinsprut  og det er ingen grunn til å tro at de andre sprengningene skal bli noe andreledes, forteller Jostein Karlsen , byggeleder i Statens Vegvesen for alle de tre tunellene.

Brede smil og kruttrøyk

Det var nyttårsaftenstemning og brede smil om munnen på de fleste reflekskledde herrer, sekundene før den første kjempesmellen inne Vaslagstunellen.

Og i løpet av det neste året, skal til sammen 560.000 kilo sprengstoff detoneres før alle de tre tunellene har lys i begge ender.

Felles byggeleder for alle de tre tunellene; Vaslagstunellen (2,6 km)  Fenestunellen (1,1 km)  og Bratstiåstunellen (2,15km), forteller at det følges nøye prosedyrer i henhold til trafikk og overvåkning av omkringliggende bergfelt.

- Det står en container midt borti Bustlisundet her som kontinuerlig overvåker ei blokk som det måles på. Så hvis den flytter på seg etter smellene, blir det gjort ytterligere sikringsarbeider, betrygger byggeleder Jostein Karlsen i Statens Vegvesen.

70-80 mann i sving

Ansvarlig entreprenør Kruse Smith, har fått frist på seg til å være ferdig med alle tre tunellene til 20. desember 2013, så her jobbes det på skift nesten døgnet rundt

– Kruse Smith og underentreprenør Johs. Syltern ,vil jobbe i skift fra klokken seks om morgenen til klokken to på natten , med unntak av søndager. Så med alle funksjonærer medregnet vil til sammen 70-80 mann være engasjert i prosjektet, fordelt på to skift, sa byggeleder for alle tre tunellene, Jostein Karlsen, til lokalavisa sist tirsdag.

Ingen langvarige stopp

I forbindelse med arbeidet vil det gå noe utover trafikken på fv. 714.

-Veien må legges om noen plasser under driften , der nyveien kommer opp på gammelveien. Da må vi ha en midlertidig vei utenom, og det kan derfor bli litt lysregulering i kortere perioder, med nedsatt hastighet. Men det vil ikke bli noen langvarige stopp i trafikken, sier Karlsen.