- At vi kan gjøre slike endringer med interne ressurser, er en styrke. Vi kaller det «salmarsk»

foto