Gleder seg over betydelig vekst i søkere og høy andel lokale elever