Slik vil de bruke "restpengene" på 112 millioner

foto