Av: Bjørn L. Rønningen

Tungbil klarte ikke svingen mellom ny og gammel vei

foto
Foto: Stig Strøm Sæther