Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Tungbil klarte ikke svingen mellom ny og gammel vei

Foto: Stig Strøm Sæther