Her vil de bygge senteret

Aleksander Søreng forteller at man ønsker å bygge Froheim i kaibakken på Sørburøya.