Sistranda før og nå

Sistranda 1969: Bildet viser Midtsian, Sistranda, med barne. og ungdomsskolen i forgrunnen. Midt på bildet i bakkant, ser vi Rabben og ekspedisjonskaia i enden av piren, der det ligger en Fosenbåt, godsbåten "Frøya" eller "Fosen". Bildet er tatt av Widerøe Flyveselskap i juni 1969, og finnes hos Nasjonalbiblioteket.
På dette bildet ser vi sentrumsområdet i 2020 med idrettsanlegget Golan og Frøya storhall i nedre høyre bildekant. Oppover i bildet ser vi boligområdene Grønnskaget og Beinskardet. Langs sjøen ser vi Midtsian fra nede i venstre hjørne og sørover (oppover på bildet) mot Rabben.
De nybygde kaiområdet nedenfor Guri Kunna videregående skole og Blått kompetansesenter
Siholmen i dag.
På bildet ser vi Sistranda fra motsatt bildevinkel, med Sistranda kystbarnehage i rødt nede ved sjøkanten.
Detaljbilde fra Sistranda tatt i 1970.