"Jøsnøya", "Jøssenøya" eller "Jøstenøya"?

Alle tre er ifølge Hitra kommune godkjente skrivemåter i Sentralt stedsnavnregister for øya ved Sandstad. I tillegg verserer det også mer uoffisielle skrivemåter som for eksempel "Justenøya". Men hvilket navn skal for framtida bli den offisielle skrivemåten?

Øya er i dag under en kraftig utbygging i forbindelse med Hitra kysthavn og den kommende industriparken. Hitra kommune har bedt Karverket om å reise navnesak på skrivemåten, og ønsker selv at den korrekte skrivemåten blir "Jøstenøya".

Saken er ute på høring, med frist til 15. februar med å komme med skriftlig uttalelse til kommunen om skrivemåten.

Hva mener du? Gi gjerne din stemme i avstemmingsfeltet her på hitra-froya.no