Man skulle kanskje tro at sauefjøset til Sidsel Lagmandokk og Knut Wågø skulle være tjåka fullt av sauefolk, da Sør-Trøndelag Sau og Geit la regionmøtet sitt til Frøya. På plana sto demonstrasjon av utstyr, hovedsakelig til bruk i sauefjøset, og foredrag om villsauproduksjon. Men til tross for at svært mange driver med sau i regionen, var det forholdsvis få som møtte opp.

Et enklere bondeliv

De som hadde funnet veien til Bonenget fikk noen interessante timer i sauefjøset, hvor Rolf Sverre Holum fra firmaet Knarrhult viste fram sorteringsanlegg for sau, hvor man blant annet på enkelt vis kunne veie dyret, lese av øremerker og registrere opplysningene på data. Tilskuerne fikk også demonstrert en boks hvor man uten å bruke altfor mye krefter kunne snu sauen med føttene i været, for blant annet å gjennomføre klauvskjæring. I det hele tatt viste forhandleren av diverse utstyr at det finnes utallige hjelpemidler som kan gjøre bondeyrket enklere.

Bedre vekter = bedre inntekt

Dessverre ble han som skulle holde foredrag om villsauproduksjon forhindret i å komme. Så da bøndene forflyttet seg til Skjønhals kretshus informerte i stedet lederen i Frøya og Hitra Sau og Geit, Tore Mellemsæther, sauebøndene om fordelene med å være med i sauekontrollen.

Han tok også opp hvor viktig det er med gode værer i besetningen, og hevdet at værene er enda viktigere enn mordyrene i saueflokken. Selv hadde han, som driver med både kvitsau og villsau, veldig god erfaring med dette.

- Da jeg ble flinkere til å bruke de aller beste værene, så jeg fort en økning i både slaktevekter og i lommeboka, sa Tore Mellemsæther.

SORTERING OG VEIING: Rolf Sverre Holum forklarer sauebøndene hvordan klemvekta fungerer, og hvordan man kan få opplysningene rett inn på et dataprogram. For artighet ble det tippet vekt på væren, som veide hele 115 kg.